Info

Voor inlichtingen en al uw andere vragen kunt u per email terecht op: info@emdproductions.com

Algemene Voorwaarden

Op al onze lessen, cursussen en workshops zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

1. Deelname aan onze reguliere lessen, cursussen en workshops is geheel op eigen risico. Extended Musical & Dance Productions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of blessures opgelopen tijdens 1 van onze activiteiten.

2.Extended Musical & Dance Productions is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van meegebrachte persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na onze activiteiten.

3. Deelnemer gaat door inschrijving voor onze lessen akkoord met een lidmaatschap voor de desbetreffende lessen voor een heel lesjaar en de daarbij behorende betalingsverplichting. Deze is dus niet tussentijds opzegbaar.

4. Het totale lesgeld wordt in maandelijkse termijnen via automatische incasso geïnd.

6.Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk.